13 september 2017

Brugklasscreening

Op woensdag 20 en donderdag 21 september a.s. wordt in alle brugklassen de landelijke klassikale brugklasscreening dyslexie afgenomen.

Op veel basisscholen wordt met het Protocol Dyslexie Primair Onderwijs gewerkt. Hierdoor  wordt dyslexie bij een aantal leerlingen tijdig gesignaleerd en vastgesteld.
Deze leerlingen zijn bij binnenkomst al in het bezit van een dyslexieverklaring. Bij andere leerlingen bestaan er wel vermoedens van dyslexie, maar heeft er nog geen nader onderzoek naar dyslexie plaatsgevonden. Het kan ook zijn dat er op de basisschool geen dyslexie gesignaleerd of vastgesteld is, omdat de leerling een groot compensatievermogen heeft. Deze leerling heeft dan wel problemen met lezen en/of spelling, maar weet de achterstand bij spelling en/of lezen beperkt te houden, waardoor onderzoek naar dyslexie niet mogelijk was. Eenmaal in de brugklas krijgen leerlingen meer leerstof te verwerken en komen ook de moderne vreemde talen Engels en Duits in beeld. Hierdoor kan het zijn dat de leerling niet meer voldoende kan compenseren en kunnen er leerproblemen ontstaan.

Wanneer wordt besloten tot nader onderzoek op school, wordt contact gezocht met ouders om toestemming te vragen voor onderzoek. Dit is na de herfstvakantie bekend.