21 september 2017

CITO 0 voor klas 1 van 25 t/m 29 september

Volgende week vinden in de brugklassen de eerste cito’s van dit schooljaar plaats.

Het Cito Volgsysteem voor het voortgezet onderwijs

De Rehoboth gebruikt toetsen van het Cito Volgsysteem. Dit systeem bestaat uit vier toetsen voor de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Met deze toetsen volgt de school de resultaten van uw zoon of dochter op de voet. Ook kunnen wij deze toets resultaten vergelijken met die van andere leerlingen in het land. De school kan uw zoon of dochter zo beter begeleiden, helpen als dat nodig is en een goed schooladvies geven.

 

Er zijn vier toetsen: Toets 0 t/m 3

De toetsen worden in de volgende periodes afgenomen:

Toets 0 (30) in de eerste klas: september of oktober

Toets 1 (31) in de eerste klas: april t/m juni

Toets 2 (32) in de tweede klas: februari t/m april

Toets 3 in de derde klas april t/m juni

De toetsen zijn er voor vmbo, havo en vwo.

 

Er kunnen zes vaardigheden getoetst worden. Dit hangt af van het niveau en leerjaar.

Nederlands leesvaardigheid

Nederlands woordenschat

Nederlands taalverzorging

Engels leesvaardigheid

Engels woordenschat

rekenen

wiskunde

 

De school bepaalt wat er wordt afgenomen

De school bepaalt zelf of zij alle onderdelen laat toetsen. Die onderdelen bestaan uit een aantal taken met meerkeuzevragen. De toets wordt op papier afgenomen. Leerlingen met een dyslexieverklaring of met een visuele beperking kunnen gebruik maken van een voorgelezen versie. Uw zoon of dochter oefent niet voor de toetsen. Hoe hij of zij het heeft gedaan ziet u op het Cito-leerlingrapport. Het overzicht met de resultaten wordt ook toegevoegd aan het eerste rapport.