Brugklas

Van groep 8 naar de brugklas

Een nieuwe periode breekt aan waar veel kinderen ontzettend naar uit kijken! De meeste leerlingen hebben even nodig om te wennen. Er verandert ook best veel: langere reistijd, elk uur een andere docent, geen eigen lokaal, nieuwe vakken, een tas met boeken, een rooster en meer huiswerk. Op de Rehoboth doen we er alles aan om jou zo gauw mogelijk thuis te laten voelen en de overstap zo makkelijk mogelijk te maken.

Start van het schooljaar

Het schooljaar begint met een introductieweek voor brugklasleerlingen. Deze week staat in het teken van kennis maken met elkaar. Dat doen we op school en tijdens het kamp bij Ecomotion in Kolham.

Wij zien jou

Een mentor volgt de leerlingen van zijn klas gedurende het schooljaar. Hij houdt in de gaten welke cijfers er gehaald worden, is op de hoogte van de interesses van de leerlingen en weet of ze lekker in hun vel zitten. De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders en kent zijn klas het beste. Een uur in de week hebben de brugklassen een mentoruur. Hierin staan gedurende het jaar de volgende onderwerpen centraal: groepsvorming, burgerschapsvorming en studievaardigheden.

Toetsen

In de brugklas wordt tweemaal een cito toets afgenomen. Aan het begin van het jaar om te kijken wat het niveau is van de leerlingen. In de derde periode van het schooljaar vindt de tweede cito plaats om te kunnen vergelijken. In oktober nemen we een toets af dat gaat over het sociaal-emotioneel welbevinden. Het geeft inzicht in onder andere het welzijn, de leerhouding en eventuele faalangst bij de leerlingen.