Aan het woord

Liset Hoogeveen, docent Wiskunde en Rekenen

Een aantal jaren geleden heb ik de stap gemaakt als docent van het basisonderwijs naar docent op het voortgezet onderwijs. Een stap die leerlingen van groep 8 na dit schooljaar ook gaan maken. De sfeer en de warmte op de Rehoboth spraken mij direct aan. Een kleine school met veel oog voor de leerling. Zelf vind ik het heel belangrijk een goede band op te bouwen met de klas en met de leerlingen. In mijn lessen moet er hard gewerkt worden, maar er is ook zeker tijd voor een persoonlijk gesprek met de leerlingen.