26 november 2018

Donderdag 29 november 40 minuten rooster

Donderdag 29 november is er i.v.m. de rapportvergadering een 40 minuten rooster. Zie voor de aangepaste lestijden het schema hieronder: