17 oktober 2018

Informatie-avonden / Open Dag

De informatie-avonden in november en de Open Dag in januari zullen dit jaar alleen gehouden worden bij het Aletta Jacobs College. Dit omdat we in de nabije toekomst helemaal samengaan onder de vlag van het Aletta Jacobs College. Wilt u alvast informatie m.b.t. de aanmelding, dan kunt u contact opnemen met het AJC:

  • A   Laan van de Sport 4,  9603 TG Hoogezand
  • T   0598 – 35 02 50
  • E   ajacobscollege@aletta.nl
  • W  www.aletta.nl

Meer informatie over het samengaan zal binnenkort –in oktober 2018- te lezen zijn op de site van beide scholen. Daarnaast zal in de loop van het huidige schooljaar bekend worden gemaakt welke leerlingen in het volgende schooljaar (2019-2020) geplaatst zullen worden op onze locatie, Erasmusweg 1 Hoogezand. De betreffende leerlingen worden vervolgens uitgenodigd om onze locatie te komen bekijken.