Onze naam

Rehoboth is een oud Hebreeuws/Aramees woord en komt in de Bijbel in het Oude Testament voor. In Genesis 26:22 wordt omschreven dat Izaäk, de zoon van Abraham, een waterput aanlegde op de plaats van een bron en die plek Rehoboth noemde. De betekenis van het woord Rehoboth is zoiets als: Hier heeft God een plaats voor ons gemaakt – wij zullen hier gelukkig wonen. Mensen van toen en nu krijgen de ruimte. Het is aan ons de gegeven ruimte op een goede manier in te vullen. Dat geldt voor iedereen. Gelovig en niet gelovig, groot en klein, thuis en op het werk. Wij krijgen de verantwoordelijkheid om iets van het leven te maken.