Kerstviering

‘De kerstdagen zijn juist dan bijzonder wanneer wij ze delen met vrienden. Wij hopen dat ze vol warmte, licht en geluk met elkaar zullen zijn!’

Jaarlijks vindt er een kerstontbijt plaats in de aula op de vrijdag voor de kerstvakantie. De leerlingen krijgen lekkere broodjes en drinken. Iedere klas draagt een steentje bij tijdens dit kerstontbijt. Dit kan zijn door flyers, posters of andere versieringen te maken. De bijdrage kan ook zijn in de vorm van een filmpje, lied of toneelstuk. Tussen de opvoering van deze stukjes door wordt er een modern kerstverhaal voorgelezen door een docent. ‘s Middags zijn de leerlingen vrij.