Sport en bewegen

Sport en bewegen is leuk en belangrijk, dat geldt voor iedereen!

Vroeger stond de techniek van sport en bewegen centraal. Hoe goed kun je verschillende sportonderdelen onder de knie krijgen? Tegenwoordig is dit slechts een onderdeel van de vele doelen binnen ons vak. Op de Rehoboth hebben wij als doel dat leerlingen plezier krijgen in bewegen en leren bewegen voor het leven. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen bewegen en sport waarderen door ze duidelijk te maken waarom sport zo belangrijk is voor hun gezondheid. Vanuit dat punt kunnen ze zoeken naar sporten waar ze plezier aan beleven.

De wekelijkse lessen sport en bewegen vinden plaats op school en buiten. In de periode tot aan de herfstvakantie en na de meivakantie vinden onze lessen plaats op de velden van voetbalvereniging HS ‘88.

Elk schooljaar organiseren wij een sportdag. De afgelopen jaren hebben wij hiervoor wisselende locaties gebruikt. De sportvelden van HS ‘88, het Gorechtpark en het strand van Meerwijck zijn het decor geweest voor onze sportdag.

Binnen de CSG wordt al jaren het CSG voetbaltoernooi voor de leerlingen van klas 1 georganiseerd. Elk jaar neemt een van de CSG scholen de organisatie op zich. In 2015 zijn de jongens van onze school winnaar geworden van het toernooi wat als kleine school een grote prestatie is. Uiteraard staat het plezier voorop.

De leerlingen van klas 4 volgen geen reguliere lessen meer binnen sport en bewegen. Zij volgen het sportoriëntatieprogramma. Dit is een verplicht onderdeel van het schoolexamen (SE) sport en bewegen. Veelal wordt de vrijdagmiddag voor deze activiteiten ingeroosterd. De leerlingen maken kennis met sporten die in de eerste drie leerjaren niet aan bod komen. Je kunt hierbij denken aan squash, hip hop, grote trampoline springen, fitness en freerunning.