Contact met elkaar

Wij vinden het belangrijk om goed contact te hebben met leerlingen en hun ouders en/of verzorgers, want wij hebben elkaar nodig om te groeien. Wij betrekken ouders bij gebeurtenissen op school en informeren hen zo goed mogelijk over alles wat belangrijk is voor het onderwijs van de leerling. Ouders kunnen altijd de mentor, de teamleider of een docent benaderen voor een afspraak. Andersom geldt hetzelfde: Over belangrijke zaken zoeken zij contact met de ouders. Middels ouderavonden, onze website en nieuwsbrieven houden wij ouders op de hoogte.

Rooster, cijfers, huiswerk en absentie bekijken

Ouders kunnen op onze website inloggen in SOMtoday. Hierop staan de behaalde cijfers, de eventuele absenties en het lesrooster.

 

Rapporten

Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. Op basis van deze rapporten zijn er twee spreekavonden (10-minuten gesprekken). Ouders hebben toegang tot het cijferregistratiesysteem op onze website en kunnen online zien welke cijfers er behaald zijn door hun kind.

 

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een algemene ouderavond. We informeren ouders over onze school en schoolzaken en ouders maken kennis met de mentor van hun kind. Verderop in het jaar is er nog een ouderavond met een actueel thema.

 

Laat het weten

Wij doen er alles aan ouders zo goed en zo vaak mogelijk te informeren. Andersom vragen wij ouders contact met ons op te nemen als er iets is wat van invloed kan zijn op het gedrag en/of de resultaten van de leerling. Hoe eerder wij op de hoogte zijn, des te beter kunnen wij inspelen op de situatie.

 

Nieuwsbrieven

Actuele schoolzaken en ontwikkelingen per afdeling kunt u lezen in onze nieuwsbrieven.

 

Jaarplanning

Alle activiteiten vermelden wij in een jaarplanning.

 

Maximale verblijfsduur

Met ingang schooljaar 2012/2013 zijn de regels voor de maximale verblijfsduur veranderd. In de oude regeling gold dat een leerling op het vmbo over de 4 leerjaren maximaal 5 jaar mocht doen. In de nieuwe regeling mag de school zelf de maximale verblijfsduur bepalen. Wij hebben als CSG Rehoboth besloten de leerlingen meer ruimte te bieden een diploma te behalen:

  • Zo mag een leerling in de nieuwe regeling over de eerste 3 leerjaren maximaal 4 jaar doen.
  • Een leerling heeft in klas 4 vervolgens altijd het recht het 4e leerjaar over te doen als hij/zij zakt.

In uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten af te wijken van het hierboven gestelde. De ouders/verzorgers van de leerling dienen hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de vestigingsdirecteur.