Decanaat

Aan het einde van de tweede klas maken alle leerlingen keuzes die te maken hebben met de toekomst. Ze denken onder andere na over de vragen: waar ben ik goed in? Wat wil ik worden? Welke sector kies ik? Welke vakken moet ik volgen? Naar welke vervolgopleiding wil ik straks? Dit is niet altijd even makkelijk. Gelukkig kan de schooldecaan de leerling en hun ouders op weg helpen.

De schooldecaan informeert de leerling en hun ouders over sectoren, profielkeuzes, vakken en leerwegkeuze en begeleidt hen op weg naar passend vervolgonderwijs.

Ouderavond

Ouder(s) en verzorger(s) krijgen deze informatie tijdens de voorlichtingsavonden op school. De leerlingen krijgen hun informatie tijdens de uren LOB (LOB = Loopbaanoriëntatie en begeleiding). Dit kan zijn door onder andere gesprekken te voeren met de mentor of de decaan.