Faalangst

Faalangst betekent letterlijk dat iemand bang is om te falen of te mislukken. Het is dus angst die optreedt als de leerling iets moet doen waarbij hij een prestatie moet leveren en waarbij dat kan mislukken. Angst te mislukken uit zich bijvoorbeeld in zaken als bang zijn voor een proefwerk, om een spreekbeurt te houden, een vraag te stellen in de klas, iets voor te dragen voor de klas, examenvrees..

Op onze school kunnen leerlingen uit de klassen 1 en 2 die faalangstig zijn een faalangstreductietraining volgen. Het doel van deze training is dat leerlingen zich bewust worden van de oorsprong van spanningen en hoe zij daar zelf iets aan kunnen doen.

In een 7-tal sessies zullen we ons richten op het aanpakken van belemmerende factoren zoals: hoofdpijn, flauwte, concentratiegebrek, black-out, etc. De startdatum van de training volgt.

Voor de eindexamenklassen wordt een training gegeven die gericht is op leerlingen die in meer dan gewone ‘productieve’ spanning leven als het gaat om het examen doen. Ook voor deze training volgt de startdatum.