Rekenen

Rekenen

Ter voorbereiding op de landelijke rekentoets hebben de leerlingen van klas 1 t/m 3 één lesuur rekenen in de week. In deze lessen besteden wij aandacht aan de rekenvaardigheden die nodig zijn voor de rekentoets. Naast de reguliere uren worden hulplessen aangeboden. Deze hulplessen worden aangeboden op donderdagmiddag. De exacte data zullen hier worden vermeld en de hulples zal ook op het dagrooster komen te staan.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het rekenbeleid.