Brugklas

Van groep 8 naar de brugklas

Een nieuwe periode breekt aan waar veel kinderen ontzettend naar uitkijken. De meeste leerlingen hebben even nodig om te wennen. Er verandert ook best veel: langere reistijd, elk uur een andere docent, geen eigen lokaal, nieuwe vakken, een tas met boeken, een rooster en meer huiswerk. Op de Rehoboth doen we er alles aan om jou zo gauw mogelijk thuis te laten voelen en de overstap zo makkelijk mogelijk te maken.

Start van het schooljaar

Het schooljaar begint met een introductieweek voor brugklasleerlingen. Deze week staat in het teken van kennismaken met elkaar. Dat doen we op school en tijdens het kamp bij Ecomotion in Kolham.

Wij zien jou

Een mentor volgt de leerlingen van zijn klas gedurende het schooljaar. Hij/zij houdt in de gaten welke cijfers er gehaald worden, is op de hoogte van de interesses van de leerlingen en weet of ze lekker in hun vel zitten. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders en kent zijn/haar klas het beste. Een uur in de week hebben de brugklassen een mentoruur. In dit uur behandelt de mentor bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: groepsvorming, het prestatieplan en studievaardigheden.

Toetsen

In de brugklas wordt tweemaal een citotoets afgenomen. Aan het begin van het jaar om te kijken wat het niveau op dat moment is van de leerlingen. In de derde periode van het schooljaar vindt de tweede citotoets plaats om deze te kunnen vergelijken met de eerste. Gedurende het schooljaar vullen de leerlingen online vragenlijsten in. Deze geven de mentor in onder andere het welzijn, de leerhouding en eventuele faalangst bij de leerlingen.