Derde klas

Mavo

In klas 3 mavo beginnen onze leerlingen met een aantal examenonderdelen. Deze onderdelen staan beschreven in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). De derdejaars mavo leerlingen krijgen al een aantal schoolexamens voor de vakken aardrijkskunde, biologie, maatschappijleer en geschiedenis, waarbij het vak maatschappijleer in het derde jaar in zijn totaliteit wordt afgesloten. Deze leerlingen halen hun eerste examencijfers dus al in klas 3! Ook volgen de derdejaars leerlingen CKV lessen. Dit vak moet voldoende afgesloten worden om over te gaan naar klas 4.

De derde klas is een cruciaal jaar op de CSG Rehoboth. Aan het eind van dit jaar maken onze leerlingen namelijk een keuze voor een definitief vakkenpakket waarin ze in klas 4 uiteindelijk centraal examen in zullen doen.

 

Havo

De leerlingen in havo 3 zitten in een combinatieklas. Dit betekent dat ze bij een aantal vakken samen met de leerlingen van havo 2 les krijgen. Samen zijn zij voor het eerst een klas, dus er is veel aandacht voor de groepsvorming. Nieuwe vakken dit jaar zijn natuurkunde, scheikunde en economie. De leerlingen zijn naast de lessen actief bezig om de maatschappelijke stage af te ronden, een week lang een beroepenstage te lopen en ze hebben de mogelijkheid om mee te doen aan een uitwisseling met een school in Crimmitschau.

Na het derde leerjaar gaan de leerlingen de Rehoboth verlaten. De decaan begeleidt hen in hun vervolgkeuze en in hun profielkeuze.

Downloads