Examenklas

Een spannend jaar voor alle leerlingen van klas 4. Het examen staat voor de deur!

Vrijwel alle toetsen en andere activiteiten die je in klas 4 doet, tellen mee voor het schoolexamen (SE). Het cijfer van dit schoolexamen wordt gemiddeld met het cijfer van het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). Dit gemiddelde van het SE en het CSE is je eindcijfer. Het programma en de regels voor de toetsen en andere activiteiten die meetellen voor het schoolexamen staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Downloads