Kwaliteitszorg

Wij vinden het belangrijk dat wij onszelf continu blijven verbeteren. Zowel in onze lessen als in onze gehele organisatie. Dit doen wij door periodiek onderzoek te doen naar de kwaliteit van onze lessen, onderzoek te doen naar onze resultaten en planmatig te werk te gaan in de vaksecties. Wij houden hierbij stelselmatig het proces en onze opbrengsten tegen het licht.

Het gaat op de CSG Rehoboth natuurlijk niet alleen om cijfers en lessen. Daarom houden we jaarlijks tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen van onze school. Naast de kwaliteit van de lessen proberen wij hiermee de tevredenheid te meten over onder andere toetsen, mentoraat en onze communicatie richting leerlingen en ouders.