Rekenbeleid

Op de Rehoboth is een beleid gemaakt voor rekenen. De algemene doelstelling voor rekenen luidt als volgt: De Rehoboth wil het rekenonderwijs dusdanig inrichten dat alle leerlingen uit de bovenbouw de 2F rekentoets of de 2ER rekentoets kunnen behalen.

Sinds het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets een verplicht onderdeel van het eindexamen. Vanaf schooljaar 2015-2016 telt voor vwo-leerlingen het cijfer van de rekentoets mee in de slaag-/zakregeling en vanaf 2016-2017 telt het cijfer ook mee in de kernvakkenregel. In het vmbo en havo telt in het schooljaar 2016-2017 het cijfer van de rekentoets nog niet mee in de slaag-/zakregeling. Deelname aan de rekentoets is echter wel verplicht. Op het diploma van de leerling zal komen te staan welke rekentoets de leerling heeft gemaakt en welk cijfer daarop is behaald.

Voor leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen is er een mogelijkheid om een aangepaste rekentoets, 2ER rekentoets, te maken. Deze leerlingen mogen gebruik maken van extra hulpmiddelen, zoals een rekenmachine en rekenkaarten. Daarnaast worden er extra hulplessen aangeboden ter voorbereiding op de rekentoets.

Iedere leerlingen heeft vier kansen om de rekentoets te behalen. De eerste afnameperiode van de rekentoets is van 10 t/m 23 januari 2017. De uitslag van de rekentoets wordt bekend op 21 februari 2017.

Voor het vak rekenen maken we op de Rehoboth gebruik van een digitale methode: GotIt. De leerlingen maken aan het begin van het schooljaar een instaptoets die het niveau van de leerling bepaalt. Daarna gaan de leerlingen op hun eigen niveau werken aan hun rekenvaardigheden. Deze methode is een goede voorbereiding op de rekentoets en er kan ook thuis mee worden gewerkt.