Taalbeleid

‘Allemaal Taal’

Alle leerlingen van de basisschool moeten aan het einde van groep 8 eigenlijk het referentieniveau 1F hebben bereikt voor taal en rekenen. Dit wordt getoetst door de verplichte centrale eindtoets op de basisschool (CITO). Als leerlingen naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaan en niet op alle onderdelen over dat niveau beschikken voor taal of rekenen, blijven zij dus achter op het niveau dat van hen wordt verwacht.

De docenten van de Rehoboth bieden een structurele en herkenbare aanpak om die achterstanden bij de leerling weg te werken. Kortom, het voortgezet onderwijs heeft als opdracht ervoor te zorgen dat alle leerlingen die het niveau 1F op de basisschool niet hebben weten te behalen, dit niveau alsnog in de onderbouw van het vo bereiken. Om dat niveau te bereiken bestaat er op de Rehoboth voor de onderbouw het Taalatelier.

Voor de klassen 3 en 4 die uiteindelijk niveau 2F (en 3F op de havo) moeten bereiken bieden wij extra Nederlands aan voor die leerlingen die moeite hebben om dat niveau te halen.

Filmpje ‘Waarom is Nederlands een moeilijke taal?’