Absentiemelding

Absentie melden

Wanneer een leerling wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, wordt dit door de ouder(s)/verzorger(s) vooraf of zo vroeg mogelijk op de dag van afwezigheid doorgebeld (liefst voor 08.00 uur). Dit kan door te bellen naar 0598-327009.