Schoolresultaten

Op www.scholenopdekaart.nl zijn de onderwijsresultaten van vo-scholen te vinden en te vergelijken. Bijvoorbeeld het slaagpercentage, doorstroom binnen de school, de examencijfers en de tevredenheid van ouders en leerlingen. De gegevens komen van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf.

Klik hier voor CSG Rehoboth op Scholenopdekaart.

Klik hier om het Kwaliteitsonderzoek in het kader van het onderwijsverslag 2016 te openen.