Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit:

  • Ondersteuningscoördinator: mevr. Mirjam Muntinga (m.muntinga@csg.nl, vanuit ExpertiseCentrum)
  • Orthopedagoog: mevr. Birgit Wösten (b.wosten@csg.nl, vanuit CSG ExpertiseCentrum)
  • Teamleider: dhr. Bert ten Have  (b.ten.have@csg.nl)
  • Ambulant begeleider:  mevr. Herma Slotboom (h.w.slotboom@csg.nl, vanuit CSG ExpertiseCentrum)

 

Het ondersteuningsteam komt wekelijks bijeen. Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de mentor in de basis kan bieden worden besproken. Hiervoor geven ouders via de mentor of een lid van het ondersteuningsteam toestemming. Er wordt dan onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden binnen en buiten de school om te komen tot passend onderwijs voor de leerling. Daarnaast wordt er voortdurend gezocht naar mogelijkheden om de mentor handvatten te bieden om de leerling goed te ondersteunen en tijdig in kaart te brengen wanneer de leerling extra ondersteuning (mentor overstijgend) nodig heeft. De ondersteuningscoördinator vormt de ingang naar het ondersteuningsteam en is de schakel naar extern betrokken partijen. Daarbij kan gedacht worden aan de gemeente (leerplicht, sociaal team, centrum voor jeugd en gezin), de schoolarts*/GGD, hulpverlenende instanties halt/politie, andere scholen en expertisecentra.

 

  • schoolarts: treedt op als vertrouwenspersoon met wie jongeren hun problemen op een rij kunnen zetten om te komen tot een advies dan wel een gerichte verwijzing. Zonder toestemming van de leerling worden geen mededelingen gedaan aan anderen om het vertrouwen niet te schenden. Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen via de ondersteuningscoördinator de schoolarts raadplegen.